GPS TRACKERS

LOGIN TRACKKundinloggning.html
STARTSIDAIntelliSight.html

TRACK FUNKTIONER

KONTAKTA OSSKontakta_oss.html
VILKA ÄR VIOm_oss.html
LAGAR & REGLEROm_kameraovervakning.html

INTELLISIGHT™TRACK

IntelliSight™TRACK är ett komplett och lättanvänt system

för GPS-spårning och larmhantering via dator, surfplatta eller smartphone.

Med IntelliSight™TRACK får du en mobil GPS positioneringstjänst

där du kan följa varje GPS-larm i realtid på ett kartunderlag.

Det är ett snabbt och enkelt sätt att även få en översikt över t.ex. en arbetsgrupp.

Tjänsten ger även möjlighet att se historik, d.v.s. var enheterna startade och stannade

samt hur enheterna har rört sig under en specifik period.


Du växlar enkelt karttyp efter behov: väg, terräng, hybrid eller satellit, med en licensierad tjänst från Google för att garantera tillgänglighet. Du kan få larm via SMS, e-mail eller direkt på datorskärmen.

Det finns ingen begränsning i antalet mottagare av larm.

Med IntelliSight™TRACK finns all din information tillgänglig via personliga inloggningar på internet vilket innebär en flexibel lösning

som inte kräver underhåll och uppdateringar från kundens sida. All data sparas i en säker datamiljö i 24 månader.Funktioner

Spårning och sökning: Hitta saknade personer, följ upp leveranser eller skaffa en överblick över aktuella och historiska positioner. All information i IntelliSight™TRACK systemet sparas i 24 månader.


Larm: När IntelliSight™TRACK tar emot ett larm indikeras det på skärmen samt att SMS och e-mail skickas till förvalda mottagare. I larmmeddelandet bifogas förvald information så som larmhändelse, position, tid, hastighet, riktning mm. Det finns inga begräsningar i antal mottagare och alla larm sparas i en larmlogg.


Livelink: En Livelink kan vid larm skickas som SMS eller e-mail och är en länk med direkt access till en karta som uppdateras i realtid och visar var larmenheten befinner sig. Larmcentral, kollegor eller anhöriga kan på så sätt spåra larmet i realtid och se till att rätt hjälpinsatts kommer på plats. Giltighetstid på den Livelink som skickats begränsas efter önskemål.


Områdesbevakning: Här kan du enkelt, med hjälp av “staket”, markera och aktivera ett eller flera områden. När något av dina GPS enheter lämnar eller kommer till ett aktiverat område skickas ett SMS eller e-mail direkt med uppgift om vilket larm det rör sig om. Ett område kan vara en adress, en kommun eller ett land, det finns inga storleksbegränsningar. Områdesbevakning erbjuder en kvalitativ säkerhetslösning för bl.a. utsatta personer.


Separationslarm: När avståndet mellan två GPS enheten överstiger eller understiger ett inställt värde skickas larm automatiskt. Även användbart vid besöksförbud.


Rapporter: Systemet kan generera ett stort antal färdiga rapporter för visning på skärm eller nerladdning i olika filformat. Färdväg, körjournal, larmrapport, stopprapport, batterirapport, temperaturrapport och hastighetsrapport är några exempel.


Hastighetskontroll: När en GPS enhet överskrider en förutbestämd hastighet skickas ett SMS eller e-mail.


No Contact: Få ett SMS eller e-mail när ett larm inte rapporterat till IntelliSight™TRACK under en förutbestämd tidsperiod.


Driftlarm: Få SMS eller e-mail när kollegan startar larmet och börjar arbetspasset.


Batterilarm: Bestäm själv vid vilken batterinivå som GPS enheten skall skicka batterilarm.


Begränsningar i GSM-täckning: Få ett SMS eller e-mail när täckningen blir sämre och enheten börjar närmar sig det kritiska läget där den inte längre kan skicka larm.


Stöldskydd: Tack vare en inbyggd skaksensor i larm kan du få ett SMS eller e-mail när GPS enheten kommer i rörelse.


Man Down: När lutningen går över en viss tröskel i någon riktning skickas automatiskt ett larm efter en förutbestämd tid.


Förutom grundfunktionerna beskrivna ovan erbjuds dessa produktspecifika funktioner:

Temperaturkontroll: IntelliSight™TRACK systemet kan övervaka temperaturen i lastutrymmet och säkerställa din del av kylkedjan. IntelliSight™TRACK skapar såväl larm som fullständiga rapporter, vilka redogör för temperaturhistoriken i minsta detalj.


Timerlarm: SRT306 och SRT356 kan efter en förutbestämd tidsperiod automatiskt skicka ett larm om användaren skulle vara medvetslös eller på annat sätt oförmögen att själv kunna larma. Timerlarmet aktiveras, förlängs och avaktiveras genom att trycka på Timerlarmsknappen.


Rörelsedetektor: Utrustad med en IR-detektor kan en GPS enhet detektera rörelser och fungera som mobilt inbrottlarm.