IntelliSight Internet Sekretesspolicy

IntelliSight förbinder sig att skydda din integritet på nätet. Vi har utformat våra websidor för att du skall kunna besöka och få tillgång till nästan all information och allt material utan att behöva lämna några personliga uppgifter om du inte själv väljer att göra det.

Genom att besöka och använda en IntelliSight websida samtycker du till villkoren i IntelliSight Internet Sekretesspolicy. Vänligen, besök eller använd inte vår websida om du inte samtycker till dessa villkor. IntelliSight förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ändra sekretesspolicyn från tid till annan. Ditt användade av websidan kommer att regleras av den senaste version av sekretesspolicyn som gäller vid det aktuella tillfället.

Syfte

Personlig, identifierbar information som du väljer att lämna till oss eller som vi samlar kommer endast att användas för att förbättra relationen mellan dig och IntelliSight. Vi informerar om IntelliSight Internet Sekretesspolicy för att klart och tydligt förklara våra avsikter samt för att forma en solid grund för en ömsesidig relation.

Vilken information vi samlar och varför

Vi samlar främst information om vad som intresserar dig på våra websidor. Om du till exempel är intresserad av våra nyhetsbrev så behöver vi tillgång till din e-mailadress. Ibland använder vi en teknik som inkluderar cookies, vilket bland annat kan förenkla ditt surfande på våra websidor. (Du kan läsa mer om hur vi använder cookies nedan.)

Vi använder den information som du väljer att lämna för att underhålla vår ömsesidiga relation, för att förstå dina behov och för att bättre kunna möta dina behov. Vi kan använda informationen för att förbättra våra erbjudanden och tjänster till dig genom att hjälpa dig att hålla dig informerad om sådant som till exempel nya versioner av mjukvara.

Utöver den information som du lämnar till oss för vi också en logg över vilka websidor som har använts. Detta för att kunna förbättra vår websida genom att till exempel göra den enklare att använda.

Kreditkortsnummer som du lämnar sparas aldrig. De behålls endast under transaktionen och kontrollprocessen. Detta kan komma att utföras genom att använda en tredje parts clearingcentral.

Marknadskontakt

Vid något tillfälle kan vi komma att kontakta dig för att förse dig med marknadsinformation som vi tror kan intressera dig, eller så kan vi komma att fråga efter dina åsikter i en marknadsundersökning. Vi kan också komma att göra dig uppmärksam på möjligheten att prenumerera på ett antal nyhetsbrev som till exempel innehåller aktuell information om våra nuvarande produkter och lösningar. Du har alltid möjlighet att tala om för oss huruvida du vill erhålla sådan marknadsinformation och vara involverad i våra undersökningar eller ej.

Dela med sig av information

IntelliSight kommer inte att sälja, bedriva handel med eller på annat sätt dela med sig av information som du lämnar. Om vi inte har informerat dig om motsatsen och erhållit ditt samtycke, eller om inte lag och andra myndighetsföreskrifter kräver annorlunda, kommer vi endast att använda den insamlade informationen inom IntelliSight eller tillsammans med affärspartners som utför uppdrag åt oss.

Som tidigare sagts har du möjlighet att tala om för oss om du inte vill erhålla ej begärt marknadsföringsmaterial och vi kommer att göra vårt yttersta för att respektera ditt önskemål.  

Information och integritet

IntelliSight strävar efter att hålla din personliga, identifierbara information korrekt. Vi kommer att göra alla ansträngningar för att hålla din personliga information tillgänglig för din kontroll och för rättelser och tillägg. För att skydda din information använder vi ett personligt säkerhets- och loginsystem för att kontrollera din identitet innan du ges tillträde till din information. Vidare använder vi oss av fysiska och elektroniska skyddsmekanismer för göra tillträdet till informationen säkert och för att skydda informationen från obehöriga.

Länkar till andra websidor

Ibland kommer du att se länkar till tredje parts websidor på vår websida. Vänligen observera att denna sekretesspolicy inte omfattar sådana tredje parts websidor. 

Cookies

En cookie är en bit text som en websida kan spara på din dator för att göra det möjligt att känna igen dig när du återvänder till websidan. På Axis frågar vi först om ditt tillstånd att lagra cookies på din dator. Cookies hjälper oss att analysera besöksmönstret på vår websida. De hjälper oss också att underhålla kundrelationer genom att till exempel göra det möjligt för oss att att förenkla din loginprocedur när du vill ladda ner mjukvaru-uppgraderingar. Ibland använder vi cookies för att göra ditt surfande enklare eller för att göra det möjligt för oss att göra en analys av det totala användandet av vår websida (d v s på en icke personlig, kollektiv nivå i syfte att till exempel spåra övergripande rörelser och besök på vissa delar av vår websida).

LEDANDE EXPERTER PÅ

INTELLIGENTA KAMERA-SYSTEM

VILKA ÄR VIOm_oss.html
DEMO FILMERIndustri_video.html
STARTSIDAIntelliSight.html
KONTAKTA OSSKontakta_oss.html
LAGAR & REGLEROm_kameraovervakning.html