IntelliSight AB är ledande experter på trygghetskameror och analyssystem för butik, industri, entreprenad och transport.


IntelliSight vill att kunderna med hjälp av användarvänliga produkter och ett väl anpassat och effektivt tjänstepaket ska få en högre verkningsgrad i sitt säkerhetstänkande, med eller utan stöd från larmcentral. Vi tror att kunder som själva kan hantera sin säkerhetsutrustning utan dyr konsultation skapar en trygg tillvaro för sig och sina medarbetare, ökar effektiviteten och därmed en högre lönsamhet.

VÅR IDÉ

Idén med IntelliSights produkter och tjänster är att effektivisera arbetet med brottsförebyggande åtgärder.

IntelliSights säkerhetssystem vänder sig till företag och privatpersoner som vill öka verkningsgraden och dynamiken i sitt säkerhetstänkande på ett kostnadseffektivt sätt.

IntelliSights målsättning är att alltid erbjuda totallösningar till en attraktiv prissättning.

VÅRT MÅL

IntelliSights ambition är att utveckla och implementera intelligenta

säkerhetssystem som utnyttjar den senaste tekniken. Allt för att användaren ska få en enkel och positiv syn på sin säkerhetsinvestering.

OM INTELLISIGHT

STARTSIDAIntelliSight.html
PARTNERSPartners.html
REFERENSERReferenser.html
SEKRETESSSekretess.html
KONTAKTA OSSKontakta_oss.html
LAGAR & REGLEROm_kameraovervakning.html